Over Eiproducten.nl

Eiproducten.nl is een kennisplatform met wetenschappelijk onderbouwde informatie over eieren en eiproducten. Naast wetenschapsnieuws over eieren en eiproducten, leest u hier ook informatie over gezondheid en gezonde voeding. Hoe passen eieren binnen een gezond voedingspatroon? Wat zijn de feiten en fabels omtrent eieren en gezondheid? Moet u eieren mijden als u verhoogd cholesterol heeft? En welke voordelen heeft het eten van eieren? Op al deze vragen vindt u antwoord op Eiproducten.nl.

Kennisplatform

Deze website dient als kennisplatform rondom eieren in de breedste zin van het woord. Eiproducten.nl is bedoeld om u als consument van onafhankelijke wetenschappelijk onderbouwde informatie te voorzien. Deze website geeft voorlichting over de wijze waarop eieren en eiproducten passen binnen een gezond, eigentijds en smakelijk voedingspatroon. Eiproducten.nl is een kenniscentrum op het gebied van eiwitten, vetten, cholesterol en gezondheid.

Wetenschappelijke bronnen

De informatie is afkomstig van gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken van diverse universiteiten wereldwijd. De conclusies van de wetenschappelijke onderzoeken gebruiken wij als basis voor onze berichtgeving en informatie. Hiernaast gaat Eiproducten zelf op onderzoek uit en vergelijkt zij bronnen met elkaar. Alle informatie wordt langs andere betrouwbare informatie gelegd. Informatie over gezonde voeding, gezondheid, voedingsstoffen en een gezond voedingspatroon. Bronnen hiervoor zijn bijvoorbeeld het Voedingscentrum.